Maledivy

Kudos Stay
Maledivy – Ari Atol
Kudos Stay

28 990 Kč Termíny

Olhuveli Beach & Spa Maldives
Maledivy – Jižní Male Atol
Olhuveli Beach & Spa Maldives

34 000 Kč Termíny

Fun Island Resort & Spa
Maledivy – Jižní Male Atol
Fun Island Resort & Spa

34 990 Kč Termíny

Holiday Island Resort
Maledivy – Ari Atol
Holiday Island Resort

36 169 Kč Termíny

Sun Island Resort & Spa
Maledivy – Ari Atol
Sun Island Resort & Spa

36 443 Kč Termíny

Malahini Kuda Bandos
Maledivy – Severní Male Atol
Malahini Kuda Bandos

36 927 Kč Termíny

Paradise Island Resort & Spa
Maledivy – Severní Male Atol
Paradise Island Resort & Spa

37 490 Kč Termíny

Medhufushi Island Resort
Maledivy – Meemu Atol
Medhufushi Island Resort

39 700 Kč Termíny

Royal Island Resort & Spa
Maledivy – Baa Atol
Royal Island Resort & Spa

39 990 Kč Termíny

Holiday Inn Kandooma
Maledivy – Jižní Male Atol
Holiday Inn Kandooma

40 610 Kč Termíny

Eriyadu Island Resort
Maledivy – Severní Male Atol
Eriyadu Island Resort

41 100 Kč Termíny

Chaaya Reef Ellaidhoo
Maledivy – Ari Atol
Chaaya Reef Ellaidhoo

41 300 Kč Termíny

Kuredu Island Resort
Maledivy – Lhaviyani Atol
Kuredu Island Resort

41 490 Kč Termíny

Fihalhohi Island Resort
Maledivy – Jižní Male Atol
Fihalhohi Island Resort

41 990 Kč Termíny

Meeru Island Resort
Maledivy – Severní Male Atol
Meeru Island Resort

42 490 Kč Termíny

Gangehi Island Resort
Maledivy – Ari Atol
Gangehi Island Resort

43 000 Kč Termíny

Adaaran Club Rannalhi
Maledivy – Jižní Male Atol
Adaaran Club Rannalhi

43 980 Kč Termíny

Biyadhoo Island Resort
Maledivy – Jižní Male Atol
Biyadhoo Island Resort

44 100 Kč Termíny

Kihaad Maldives Resort
Maledivy – Baa Atol
Kihaad Maldives Resort

44 500 Kč Termíny

Filitheyo Island Resort
Maledivy – Faafu, Dhaalu (Nilandhe Atol)
Filitheyo Island Resort

45 600 Kč Termíny

Bandos Island Resort
Maledivy – Severní Male Atol
Bandos Island Resort

46 100 Kč Termíny

Adaaran Hudhuran Fushi
Maledivy – Severní Male Atol
Adaaran Hudhuran Fushi

46 390 Kč Termíny

Vilamendhoo Island Resort & Spa
Maledivy – Ari Atol
Vilamendhoo Island Resort & Spa

46 990 Kč Termíny

Embudu Village
Maledivy – Kaafu Atol
Embudu Village

47 190 Kč Termíny

Cinnamon Dhonveli Maldives
Maledivy – Severní Male Atol
Cinnamon Dhonveli Maldives

47 290 Kč Termíny

Equator Village
Maledivy – Addu Atol
Equator Village

47 890 Kč Termíny

Kurumba Maldives
Maledivy – Severní Male Atol
Kurumba Maldives

48 600 Kč Termíny

Meedhupparu & The Water Villas
Maledivy – Raa Atol
Meedhupparu & The Water Villas

49 635 Kč Termíny

Summer Island Maldives
Maledivy – Severní Male Atol
Summer Island Maldives

49 880 Kč Termíny

Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa
Maledivy – Severní Male Atol
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

50 130 Kč Termíny